Tytärsaariseura

 
Linkit

Valokuvia sota-ajalta: http://sa-kuva.fi/

Tytärsaaren majakka: http://fi.wikipedia.org/wiki/Tyt%C3%A4rsaaren_majakka

Luovutettu Karjala; Tytärsaari: http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/tytarsaari/tytarsaarenhist.htm

Tytärsaaren historiaa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Tyt%C3%A4rsaari

Mikä tappoi seprakaupan (Raimo Päiviö): https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/50250/AnnalesC287paivio.pdf


Tytärsaarelaisten Viron-matkakuvia löytyy Esko Poralan kotisivuilta :
www.eskoporala.com